Chào mừng Bạn đến với Brainwork Việt Nam
Brainwork Việt Nam là Công ty chuyên cung cấp các chương trình đào tạo, khoá học chất lượng cao ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cho Cá nhân, Tổ chức và các Doanh nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực Viễn thông – CNTT, Năng lượng – Dầu khí, Quản trị Sản xuất, Giao thông vận tải và Tài chính – Ngân hàng và một số các lĩnh vực khác.
Sự khác biệt trong các chương trình đào tạo của Brainwork là tạo ra CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho Người học, Giảng viên, Người quản lý và Người phụ trách
đào tạo.
Bạn hãy dành mấy phút ghé thăm và tìm hiểu về các chương trình đào tạo của Brainwork Việt Nam và hy vọng Bạn sẽ tìm thấy điều mình mong muốn.
Mọi nhu cầu đào tạo xin liên hệ:
Mr. Nguyễn Thái Sơn
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & TƯ VẤN
Điện thoại: 04 3562 6766 hoặc 090 606 0337
E-mail: sonnt@brainwork.com.vn
LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC PUBLIC
Thời gian
Khóa học
Địa điểm
Tháng 11, 2014
Tháng 12, 2014
Tháng 1, 2015
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 •  Xác định được khách hàng của mình, cả khách hàng nội bộvà khách hàng bên ngoài;
 •  Giải thích được tầm quan trọng và nội dung của việc chăm sóc khách hàng;
 •  Mô tả một số nguyên tắc ứng xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng;
 •  Xác định được mong muốn của khách hàng;
 •  Xác định những khiếm khuyết chăm sóc khách hàng của Doanh nghiệp/Tổ chức và của bản thân học viên.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Định nghĩa “động lực làm việc” trên quan điểm quản lý;
 • Mô tả những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người nhân viên;
 • Nhận biết các nguyên tắc làm giầu công việc;
 • Mô tả vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên;
 • Áp dụng các kỹ thuật làm giầu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Gia tăng hiệu suất và hiệu quả thông qua việc quản lý  thời gian tốt hơn;
 • Xác định được nhóm các công việc được ưu tiên và cách phân bố thời gian cho từng nhóm công việc;
 • Thực hiện các mục tiêu của bản thân trở thành hiện thực hơn bằng cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn;
 •  Đưa ra các cách giải quyết các "kẻ cắp thời gian"
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Giải thích nhân sự là một nguồn lực cần đầu tư hơn là nguồn phát sinh chi phí;
 • Giải thích vai trò và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực;
 • Xác định những ai tham gia vào hoạt động quản trị nguồn nhân lực và vai trò của họ;
 • Mô tả các chức năng của quản trị nguồn nhân lực theo một quá trình tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp;
 • Đánh giá thực tế các hoạt động quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp qua danh mục câu hỏi;
 • Nhận biết 10 vấn đề thuộc quản trị nguồn nhân lực  thường gặp ở doanh nghiệp, cùng với những nguyên nhân và các đề xuất giải pháp.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Giải thích vai trò, tầm quan trọng của các công cụ đánh giá hành vi, tính cách trong quản trị nhân sự chiến lược và định hướng sự nghiệp;
 • Phân biệt sự khác biệt của các công cụ đánh giá hành vi,tính cách đang được sử dụng;
 • Trình bày được nguyên lý, cơ chế đánh giá của công cụ đánh giá hành vi, phong cách làm việc DiSC;
 • Diễn giải kết quả kiểm tra với DiSC;
 • Đề ra chiến lược sử dụng, phân công, đào tạo và phát triển nhân sự cho các vị trí quan trọng trong Doanh nghiệp;
 • Học hỏi văn hóa và các chính sách quản lý nhân tài của một số Doanh nghiệp ở Hoa Kỳ.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Hiểu và trình bày được về chính sách và tình hình đầu tư kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam;
 • Tham gia triển khai các mô hình đầu tư, kinh doanh quốc tế theo quy trình chuẩn và đúng các thủ tục;
 • Giải quyết được các rủi ro gặp phải do tham gia đầu tư kinh doanh quốc tế;
 • Hướng dẫn và chuẩn bị được cho người được cử đi làm việc dài hạn cho các dự án đầu tư, kinh doanh quốc tế ở nước ngoài;
 • Giao tiếp của các quốc gia và vùng miền trên thế giới theo đúng văn hóa kinh doanh và nghi thức của từng vùng.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả được vai trò có tính chiến lược của Khung năng lực (Competency) trong quản lý và phát triển Nguồn nhân lực;
 • Xây dựng được Khung năng lực (Competency) trong Tổ chức/ Doanh nghiệp;
 • Ứng dụng được Khung năng lực trong quy hoạch nhân sự;
 • Sử dụng Khung nhân lực làm công cụ và tiêu chí tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân viên;
 • Đánh giá năng lực và sử dụng lương, thưởng thành công cụ tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhân viên thông qua Khung năng lực.
 • Học hỏi kinh nghiệm của các Tổ chức/Doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả vai trò của một văn phòng quản trị hành chính;
 • Xác định các loại khách hang khác nhau của văn phòng;
 • Áp dụng các nguyên tắc, quy trình và công cụ hoạch định công việc văn phòng;
 • Tổ chức việc quản lý bố trí không gian văn phòng, khu vực tiếp tân, dịch vụ cung ứng cho văn phòng theo các nguyên tắc được xác lập;
 • Thiết kế các hệ thống hữu dụng để quản lý thông tin tại văn phòng.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Nhận diện các vấn đề thường gặp trong việc Xây dựng và Thực hiện Kế hoạch đào tạo hàng năm và nguyên nhân chính của các vấn đề đó;
 • Phân nhóm được Đối tượng đào tạo & Các chương trình đào tạo;
 • Mô tả được đặc điểm và lợi ích của Menu các chương trình đào tạo trong việc Xây dựng Kế hoạch đào tạo của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Xây dựng được Menu các chương trình đào tạo cho các nhóm chức danh/ đối tượng khác nhau trong tổ chức, doanh nghiệp;
 • Chủ trì thực hiện được các nội dung công việc trong từng bước của Qui trình Xây dựng & Triển khai Kế hoạch đào tạo theo phương pháp Menu;
 • Tư vấn và hỗ trợ cho Trưởng các bộ phận và Cán bộ, Nhân viên trong Cơ quan, Tổ chức trong việc đăng ký nhu cầu đào tạo hàng năm một cách chính xác và nhanh chóng làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo đạt hiệu quả;
 • Giải thích được 4 vai trò quan trọng của cán bộ phụ trách đào tạo trong công tác đào tạo nói chung và việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nói riêng;
 • Quản lý, kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng & hiệu quả các chương trình đào tạo trong quá trình triển khai kế hoạch đào tạo;
 • Vận dụng phương pháp Xây dựng và Triển khai Kế hoạch đào tạo theo Menu vào Tổ chức, Doanh nghiệp mình đang công tác;
 • Trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác đào tạo với các đồng nghiệp đến từ các Tổ chức, Doanh nghiệp khác của Việt Nam.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Phân biệt được vai trò của các nhà quản lý chức năng và bộ phận nhân sự trong hoạt động tuyển dụng;
 • Xây dựng hoặc cải tiến qui trình tuyển dụng của doanh nghiệp;
 • Lựa chọn phương pháp tối ưu để thu hút được các ứng viên phù hợp cho một vị trí cần tuyển dụng;
 • Xác định các kỹ thuật đánh giá phù hợp để lựa chọn được đúng người;
 • Thực hiện phỏng vấn tuyển dụng một cách hiệu quả;
 • Chuẩn bị và thực hiện các chương trình hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tự tin giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh với người nước ngoài;
 • Trình bày mạch lạc và lưu loát về cuộc sống, công việc, sở thích … của bản thân trong nhiều ngữ cảnh khác nhau;
 • Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống như đi chơi, đi mua sắm, phỏng vấn…;
 • Bộc lộ và chia sẻ cảm xúc trong những tình huống khác nhau một cách phù hợp;
 • Phát âm chuẩn xác các từ vựng liên quan đến các chủ đề trong khóa học.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tổng hợp nâng cao các kỹ năng và tư duy quản trị dự án;
 • Trình bày được các nguyên tắc quản lý dự án;
 • Vận dụng quy trình lập và quản lý dự án trong quá trình quản lý các dự án Dầu khí;
 • Quản lý phạm vi và tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đặt ra;
 • Quản lý tài chính/ Chi phí dự án một cách hiệu quả;
 • Quản trị nguồn nhân lực trong dự án từ khâu lập kế hoạch nguồn nhân lực đến phát triển và quản lý nhóm dự án;
 • Nhận biết rủi ro và quản lý rủi ro dự án hiệu quả;
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý các Dự án Dầu khí của một số Công ty Dầu khí tại Hoa Kỳ
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tổng hợp nâng cao các kỹ năng và tư duy quản trị dự án;
 • Trình bày được các nguyên tắc quản lý dự án;
 • Vận dụng quy trình lập và quản lý dự án trong quá trình quản lý các dự án Dầu khí;
 • Quản lý phạm vi và tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đặt ra;
 • Quản lý tài chính/ Chi phí dự án một cách hiệu quả;
 • Quản trị nguồn nhân lực trong dự án từ khâu lập kế hoạch nguồn nhân lực đến phát triển và quản lý nhóm dự án;
 • Nhận biết rủi ro và quản lý rủi ro dự án hiệu quả;
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý các Dự án Dầu khí của một số Công ty Dầu khí tại Đức
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tổng hợp nâng cao các kỹ năng và tư duy quản trị dự án;
 • Trình bày được các nguyên tắc quản lý dự án;
 • Vận dụng quy trình lập và quản lý dự án trong quá trình quản lý các dự án Dầu khí;
 • Quản lý phạm vi và tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đặt ra;
 • Quản lý tài chính/ Chi phí dự án một cách hiệu quả;
 • Quản trị nguồn nhân lực trong dự án từ khâu lập kế hoạch nguồn nhân lực đến phát triển và quản lý nhóm dự án;
 • Nhận biết rủi ro và quản lý rủi ro dự án hiệu quả;
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý các Dự án Dầu khí của một số Công ty Dầu khí tại Australia
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Thiết lập mục tiêu cụ thể cho sự thay đổi;
 • Quản lý được quy trình thay đổi;
 • Lập kế hoạch cho sự thay đổi của doanh nghiệp;
 • Quản lý thực hiện sự thay đổi;
 • Quản lý và giám sát sự thay đổi với các phương pháp và công cụ hiện đại;
 • Đánh giá và phân tích quá trình thay đổi;
 • Giải quyết được các khó khăn trong quá trình thay đổi;
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Trình bày được các quy tắc về hạch toán kế toán và báo cáo trong lĩnh vực dầu khí;
 • So sánh được các phương pháp kế toán trong lĩnh vực Dầu khí;
 • Mô tả được Chi phí toàn bộ và Chi phí hữu ích;
 • Hạch toán chi phí thăm dò, chi phí sản xuất, chi phí khoan và chi phí phát triển;
 • Trình bày được quy tắc phân bổ, tính khấu hao và ghi nhận giá trị hao mòn của tài sản;
 • Giải thích được các khoản dự phòng sửa chữa, khôi phục và thanh lý tài sản cố định;
 • Ứng dụng được kiến thức tài chính về kế toán doanh thu trong công việc;
 • Minh họa được phương pháp hạch toán hợp đồng liên doanh và hợp đồng phân chia sản phẩm;
 • Kiểm tra các thuyết minh bổ sung và thuyết minh tai chính khác;
 • Phân tích báo cáo tài chính và các chỉ số đo lường hiệu quả phục vụ cho việc ra quyết định;
 • Phân biệt được các khoản chi phí và dự toán, dự phòng quản lý;
 • Học hỏi kinh nghiệm của các Doanh nghiệp Dầu khí ở Australia.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Trình bày các nội dung tổng quan của quá trình quản lý dự án dầu khí;
 • Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án;
 • Áp dụng các công cụ và phương pháp để lập kế hoạch thực hiện dự án mang lại hiệu quả;
 • Kiểm soát được chi phí trong quản lý dự án;
 • Quản lý nguồn nhân lực tham gia dự án;
 • Quản lý và tránh các rủi ro khi thực hiện dự án;
 • Cải tiến liên tục & quản lý chất lượng trong các dự án;
 • Quản lý hiệu quả nhóm dự án;
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý dự án cho các dự án trong các lĩnh vực Dầu khí tại Singapore.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Xác định được tự quản lý bản thân là gì?
 • Đánh giá mức độ bạn tự quản lý bản thân như thế nào?
 • Xác định các cách thức làm cho những suy nghĩ của mình trở nên sâu sắc và sáng tạo hơn;
 • Nhận biết cảm xúc chính là một thành phần thiết yếu trong công việc;
 • Mô tả các cách thức tác động lên động lực bản thân;
 • Mô tả các cách thức quản lý học hỏi và thay đổi bản thân nhằm phát triển những năng lực cần thiết giúp bạn trở nên hiệu quả
(*) Thông tin chi tiết xin vui lòng Liên hệ
Ms. Trịnh Thị Như Ngọc
Trợ lý Giám đốc chương trình, Brainwork Việt Nam
Điện thoại: 043 562 6766 hoặc 094 919 7431
Email: ngoctt@brainwork.com.vn
Trụ sở chính: Số 15, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 3562 6766 | Fax: (04) 3562 6788
Web: www.brainwork.com.vn | Email: brainwork@brainwork.com.vn
Văn phòng đại diện tại TP. HCM: Tầng 6, Tòa nhà Fimexco
231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM
Tel: (08) 6255 6604 | Fax: (08) 6255 6604