Chào mừng Bạn đến với Brainwork Việt Nam
Brainwork Việt Nam là Công ty chuyên cung cấp các chương trình đào tạo, khoá học chất lượng cao ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cho Cá nhân, Tổ chức và các Doanh nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực Viễn thông – CNTT, Năng lượng – Dầu khí, Quản trị Sản xuất, Giao thông vận tải và Tài chính – Ngân hàng và một số các lĩnh vực khác.
Sự khác biệt trong các chương trình đào tạo của Brainwork là tạo ra CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho Người học, Giảng viên, Người quản lý và Người phụ trách
đào tạo.
Bạn hãy dành mấy phút ghé thăm và tìm hiểu về các chương trình đào tạo của Brainwork Việt Nam và hy vọng Bạn sẽ tìm thấy điều mình mong muốn.
Mọi nhu cầu đào tạo xin liên hệ:
Mr. Nguyễn Thái Sơn
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & TƯ VẤN
Điện thoại: 04 3562 6766 hoặc 090 606 0337
E-mail: sonnt@brainwork.com.vn
LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC PUBLIC
Thời gian
Khóa học
Địa điểm
Tháng 4, 2015
Tháng 5, 2015
Tháng 6, 2015
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Áp dụng các kỹ năng và công cụ được học giúp cho công tác phân tích công việc của từng vị trí trong Doanh nghiệp;
 • Xây dựng được bản mô tả công việc;
 • Ứng dụng phương pháp và công cụ hỗ trợ trong việc đánh giá giá trị công việc;
 • Tự xây dựng được chương trình đánh giá giá trị công việc một cách hoàn chỉnh.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Am hiểu sâu sắc bản chất của đàm phán là gì;
 • Giải thích được năm giai đoạn cơ bản của qui trình đàm phán;
 • Xác định những công việc chuẩn bị cần thiết cho một cuộc đàm phán;
 • Biết cách tiến hành một cuộc đàm phán hiệu quả
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Định nghĩa “động lực làm việc” trên quan điểm quản lý;
 • Mô tả những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người nhân viên;
 • Nhận biết các nguyên tắc làm giầu công việc;
 • Mô tả vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên;
 • Áp dụng các kỹ thuật làm giầu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Định rõ các khái niệm về nhân tài và vai trò của nhân tài đối sự nghiệp phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp - học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp Nhật Bản;
 • Hệ thống qui trình tổng thể về quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp;
 • Thiết lập và ứng dụng được công cụ phát hiện, đánh giá nhân tài và học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp Nhật Bản;
 • Đề ra được chính sách đào tạo, sử dụng và  luân chuyển để phát triển nhân tài;
 • Lựa chọn phương thức đào tạo hiệu quả để bồi dưỡng, phát triển năng lực cho những người thuộc diện tiềm năng nhân tài và nhóm nhân tài;
 • Sử dụng được một số công cụ đánh giá nhân sự hiện đại đang được áp dụng tại Nhật Bản;
 • Học hỏi văn hóa và các chính sách quản lý nhân tài của người Nhật Bản trong các lĩnh vực Dầu khí, Viễn thông, CNTT, Ngân hàng và Sản xuất.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Gia tăng hiệu suất và hiệu quả thông qua việc quản lý  thời gian tốt hơn;
 • Xác định được nhóm các công việc được ưu tiên và cách phân bố thời gian cho từng nhóm công việc;
 • Thực hiện các mục tiêu của bản thân trở thành hiện thực hơn bằng cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn;
 •  Đưa ra các cách giải quyết các "kẻ cắp thời gian"
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Giải thích được bốn nguyên lý cơ bản của một hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000;
 • Mô tả các bước của quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng;
 • Thực hiện các phép tính xác suất và thống kê đơn giản có liên quan đến kiểm soát chất lượng;
 • Trình bày các kỹ thuật kiểm soát quá trình bằng thống kê nhằm áp dụng một cách hữu ích vào các quá trình công việc;
 • Giải thích cách thức áp dụng các công cụ thống kê để tìm ra các nguyên nhân gây ra vấn đề chất lượng.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Giải thích được năm lý do chính tại sao doanh nghiệp phải theo dõi sổ sách kế toán;
 • Đọc và hiểu được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán;
 • Mô tả thủ tục lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ để dự báo kiểm soát nguồn tiền;
 • Sử dụng các tỷ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Hiểu và trình bày được về chính sách và tình hình đầu tư kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam;
 • Tham gia triển khai các mô hình đầu tư, kinh doanh quốc tế theo quy trình chuẩn và đúng các thủ tục;
 • Giải quyết được các rủi ro gặp phải do tham gia đầu tư kinh doanh quốc tế;
 • Hướng dẫn và chuẩn bị được cho người được cử đi làm việc dài hạn cho các dự án đầu tư, kinh doanh quốc tế ở nước ngoài;
 • Giao tiếp của các quốc gia và vùng miền trên thế giới theo đúng văn hóa kinh doanh và nghi thức của từng vùng.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Liệt kê tất cả những mảng kiến thức và quy trình liên quan đến dự án
 • Viết báo cáo về phạm vi dự án
 • Xây dựng cấu trúc chi tiết công việc cho một dự án
 • Xác định những yêu cầu về nhân lực
 • Ước lượng thời gian thực hiện cho từng hoạt động
 • Lập sơ đồ mạng, lịch trình và lập ngân sách dự án
 • Phân công vai trò và trách nhiệm cụ thể trong dự án
 • Thực hiện đánh giá rủi ro dự án
 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Giám sát, kiểm soát và kết thúc dự án
 • Quyết định khi nào nên mua sản phẩm hoặc dịch vụ bên ngoài và bằng cách nào
 • Tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Chuyên gia quản lý Dự án.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả ý tưởng phát sinh từ đâu;
 • Giải thích cách đánh giá ý tưởng và triển khai thành dự án;
 • Giải thích bốn kỹ thuật phân tích dự án;
 • Xác định các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn phù hợp để thực hiện dự án;
 • Mô tả các yêu cầu của việc trình bày một bản luận chứng.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả được bức tranh tổng thể của công tác đào tạo và mong đợi của các bên liên quan đối với hoạt động đào tạo trong Tổ chức/Doanh nghiệp;
 • Phân biệt được sự khác nhau giữa CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của một chương trình đào tạo;
 • Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của chương trình đào tạo;
 • Đề ra cơ chế kiểm soát toàn diện các yếu tố liên quan đến CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của một chương trình đào tạo;
 • Xây dựng được các KPI cơ bản cho đánh giá CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ đào tạo làm cơ sở để kiểm soát các chương trình đào tạo;
 • Xử lý được các tình huống điển hình ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của chương trình đào tạo.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả được qui trình phát triển và triển khai chương trình đào tạo trong doanh nghiệp;
 • Trình bày được các nguyên tắc học tập của người đã đi làm, những trở ngại thường gặp và cách phòng tránh;
 • Lên kế hoạch và thực hiện các công việc TRƯỚC, TRONG và SAU khi khóa đào tạo diễn ra;
 • Đánh giá, lựa chọn đối tác đào tạo, địa điểm tổ chức, bố trí bàn ghế và phương tiện giảng dạy trongphòng học;
 • Quản trị những rủi rõ khi tổ chức đào tạo:giảng viên, học viên, điều kiện đào tạo
 • Được trang bị các mẫu biểu, công cụ hỗ trợ việc thiết kế, phát triển và kiểm thử một chương trình đào tạo.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả được qui trình phát triển và triển khai chương trình đào tạo trong doanh nghiệp;
 • Viết được mục tiêu của chương trình đào tạo cho nhóm Kiến thức và Nhóm kỹ năng – Hành vi;
 • Lựa chọn phương thức đào tạo, huấn luyện phù hợp với đối tượng và chủ đề đào tạo, huấn luyện;
 • Thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và đối tượng đào tạo;
 • Phát triển học liệu đào tạo (tài liệu dùng cho giảng viên, tài liệu dùng cho học viên,video clip, bài tập tình huống, bài kiểm tra..)
 • Tổ chức kiểm thử một chương trình đào tạo để điều chỉnh trước khi triển khai;
 • Được trang bị các mẫu biểu, công cụ hỗ trợ việc thiết kế, phát triển và kiểm thử một chương trình đào tạo.

 

Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả được vai trò có tính chiến lược của Khung năng lực (Competency) trong quản lý và phát triển Nguồn nhân lực;
 • Xây dựng được Khung năng lực cho Doanh nghiệp;
 • Ứng dụng được Khung năng lực trong quy hoạch nhân sự;
 • Sử dụng Khung nhân lực làm công cụ và tiêu chí tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân viên;
 • Đánh giá năng lực và sử dụng lương, thưởng thành công cụ tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhân viên thông qua Khung năng lực;
 • Học hỏi kinh nghiệm của các Tổ chức/Doanh nghiệp lớn tại Châu Âu.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả năm bước trong quy trình quản lý nguồn lực được áp dụng như thế nào cho bốn loại nguồn lực;
 • Giải thích một số biện pháp để quản lý nguồn lực  thiết bị hiệu quả hơn;
 • Giải thích nguyên tắc tồn kho cơ bản;
 • Mô tả sáu nguyên tắc quan trọng để đảm bảo an ninh cho tài sản của doanh nghiệp;
 • Áp dụng các kỹ thuật quản lý và kiểm soát tồn kho để nâng cao hiệu quả tồn kho của doanh nghiệp.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả và phân tích vấn đề, xác định được nguyên nhân của vấn đề;
 • Đưa ra những giải pháp có thể và quyết định xem giải pháp nào là tốt nhất;
 • Áp dụng một phương thức thận trọng và có hệ thống trong việc đưa ra những quyết định phức tạp;
 • Giải thích về cách xác lập và xếp hạng ưu tiên các mục tiêu khi ra quyết định.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Mô tả vai trò của một văn phòng quản trị hành chính;
 • Xác định các loại khách hang khác nhau của văn phòng;
 • Áp dụng các nguyên tắc, quy trình và công cụ hoạch định công việc văn phòng;
 • Tổ chức việc quản lý bố trí không gian văn phòng, khu vực tiếp tân, dịch vụ cung ứng cho văn phòng theo các nguyên tắc được xác lập;
 • Thiết kế các hệ thống hữu dụng để quản lý thông tin tại văn phòng.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Phân biệt được vai trò của các nhà quản lý chức năng và bộ phận nhân sự trong hoạt động tuyển dụng;
 • Xây dựng hoặc cải tiến qui trình tuyển dụng của doanh nghiệp;
 • Lựa chọn phương pháp tối ưu để thu hút được các ứng viên phù hợp cho một vị trí cần tuyển dụng;
 • Xác định các kỹ thuật đánh giá phù hợp để lựa chọn được đúng người;
 • Thực hiện phỏng vấn tuyển dụng một cách hiệu quả;
 • Chuẩn bị và thực hiện các chương trình hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Phân biệt các loại chi phí khác nhau;
 • Giải thích cách xác định chi phí mục tiêu để kiểm soát chi  phí trong doanh nghiệp;
 • Phân tích biến động chi phí;
 • Mô tả cách thức phân bổ chi phí theo các trung tâm quản lý chi phí;
 • Mô tả cách thức làm tăng cường ý thức tiết kiệm chi phí của nhân viên.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tự tin giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh với người nước ngoài;
 • Trình bày mạch lạc và lưu loát về cuộc sống, công việc, sở thích … của bản thân trong nhiều ngữ cảnh khác nhau;
 • Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống như đi chơi, đi mua sắm, phỏng vấn…;
 • Bộc lộ và chia sẻ cảm xúc trong những tình huống khác nhau một cách phù hợp;
 • Phát âm chuẩn xác các từ vựng liên quan đến các chủ đề trong khóa học.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tổ chức và điều khiển một cuộc họp;
 • Giải thích được tầm quan trọng của giao tiếp trong hội họp và thuyết trình;
 • Chuẩn bị và đóng góp ý kiến có hiệu quả trong cuộc họp;
 • Chuẩn bị, luyện tập và tự tin cho một bài thuyết trình hoàn chỉnh.
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Tổng hợp nâng cao các kỹ năng và tư duy quản trị dự án;
 • Trình bày được các nguyên tắc quản lý dự án;
 • Vận dụng quy trình lập và quản lý dự án trong quá trình quản lý các dự án Dầu khí;
 • Quản lý phạm vi và tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đặt ra;
 • Quản lý tài chính/ Chi phí dự án một cách hiệu quả;
 • Quản trị nguồn nhân lực trong dự án từ khâu lập kế hoạch nguồn nhân lực đến phát triển và quản lý nhóm dự án;
 • Nhận biết rủi ro và quản lý rủi ro dự án hiệu quả;
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý các Dự án Dầu khí của một số Công ty Dầu khí tại Australia
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Xác định được tự quản lý bản thân là gì?
 • Đánh giá mức độ bạn tự quản lý bản thân như thế nào?
 • Xác định các cách thức làm cho những suy nghĩ của mình trở nên sâu sắc và sáng tạo hơn;
 • Nhận biết cảm xúc chính là một thành phần thiết yếu trong công việc;
 • Mô tả các cách thức tác động lên động lực bản thân;
 • Mô tả các cách thức quản lý học hỏi và thay đổi bản thân nhằm phát triển những năng lực cần thiết giúp bạn trở nên hiệu quả
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Xác định tầm quan trọng của ủy thác công việc;
 • Chỉ ra cách thức để đạt được sự cân bằng trong phạm vi công việc được ủy thác;
 • Áp dụng các bước trong quá trình ủy thác và các kỹ năng thực hiện việc ủy thác công việc một cách hiệu quả;
 • Quản lý nhóm làm việc có hiệu quả hơn.
(*) Thông tin chi tiết xin vui lòng Liên hệ
Ms. Trịnh Thị Như Ngọc
Trợ lý Giám đốc chương trình, Brainwork Việt Nam
Điện thoại: 043 562 6766 hoặc 094 919 7431
Email: ngoctt@brainwork.com.vn
Trụ sở chính: Số 15, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 35 626 766 | Fax: (04) 35 626 788
Web: www.brainwork.com.vn | Email: brainwork@brainwork.com.vn
Văn phòng đại diện tại TP. HCM: Tầng 6, Tòa nhà Fimexco
231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM
Tel: (08) 62 556 604 | Fax: (08) 62 556 604